ร้านขายเคมีของเราจำหน่ายสารเคมีคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เช่น The Dow Chemical Company, Nouryon, Nouryon Expancel, Shamrock Technologies, Evonik Industries- Creasorb, King Industries, Wooshin Pigment, Kenrich Petrochemicals, Kyeoisha, Incorez, Wayne Pigment , Nihonboshibitsu, Chartwell Internationals, Altivia และอื่นๆ

ระบบหน่วยวัด SI และการแปลงหน่วย

ระบบหน่วยวัด SI (International System Unit) คือ  ระบบหน่วยมาตรฐานที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO หรือ International Organization for Standardization) กำหนดขึ้นให้ทุกประเทศใช้เป็นมาตรฐาน ระบบหน่วยวัด SI มีไว้เพื่อให้การใช้หน่วยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก โดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์ ระบบหน่วยวัด SI ถือว่าเป็นระบบที่นิยมแพร่หลายมากที่สุดในโลก มีเพียงสามประเทศเท่านั้นที่ยังไม่ใช้หน่วยเอสไอเป็นมาตรฐานของหน่วยวัด ได้แก่ ไลบีเรีย พม่า และ สหรัฐอเมริกา แม้ในอังกฤษเองได้ยอมรับให้ใช้ระบบเอสไออย่างเป็นทางการ แม้ว่าจะไม่สามารถทดแทนระบบดั้งเดิมได้ทั้งหมด หน่วยหลักของระบบเอสไอ มีหน่วยฐาน (Base units) ทั้งหมด 7 หน่วย คือ ชื่อหน่วยวัด สัญลักษณ์หน่วยวัด ชื่อปริมาณ สัญลักษณ์ เมตร m ความยาว l (L ตัวเล็ก) กิโลกรัม kg มวล m วินาที s เวลา t แอมแปร์ A กระแสไฟฟ้า I (i ตัวใหญ่) เคลวิน K อุณหภูมิอุณหพลวัติ T แคนเดลา cd ความเข้มของการส่องสว่าง Iv (i ตัวใหญ่ห้อยด้วยตัว v เล็ก) โมล mol ปริมาณของสาร n   ในการชั่งนำหนักของผลิตภัณฑ์ จะใช้หน่วย SI เป็นหลัก แต่ก็อาจมีผลิตภัณฑ์บางตัวที่ยังใช้ระบบอังกฤษ ซึ่งเราสามารถแปลงหน่วยของการชั่งได้ดังนี้ (เพิ่มเติม…)

ความสำคัญของเอกสาร COA และ MSDS

ลูกค้าจำนวนมากมักถามถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผลิตภัณฑ์สารเคมีเพื่อการวิเคราะห์ เอกสารเหล่านี้บ่งบอกมาตรฐานการผลิตของสินค้านั้นๆ เพื่อที่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจสินค้ามากขึ้น เอกสารที่ถูกถามหาบ่อยๆ คือ COA และ MSDS ทางทีมงานตลาดเคมีจึงไดรวบรวมคำถามที่พบเจอบ่อยๆมาให้ทุกท่านได้อ่านกันคะ Q: เอกสารสำคัญที่ผู้ผลิตวัตถุดิบต้องให้ มีอะไรบ้างคะ (เพิ่มเติม…)

Pharmaceutical additives chemicals

การจัดเก็บสารเคมี

หลายคนอาจเคยสงสัยว่าทำไมสารเคมีแต่ละชนิดถึงมีการจัดเก็บไม่เหมือนกัน บ้างก็จัดเก็บแต่ในห้องเย็นเท่านั้น บ้างก็สามารถเก็บได้ตามอุณภูมิห้องปกติ โดยรวมแล้วสารเคมีควรบรรจุในภาชนะที่มีฝาปิดแน่น และมีฉลากที่ถูกต้องชักเจน สถานที่เก็บต้องเย็นและแห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก และที่สำคัญควรจะอยู่ห่างจากแหล่งเปลวไฟหรือวงจรไฟฟ้า สารเคมีบางประเภทต้องเก็บในที่ที่มีลักษณะเฉพาะ ทั้งนี้การเก็บรักษาขึ้นอยู่กับสมบัติทางเคมีของสารเคมีชนิดนั้น เช่น การเกิดปฎิกริยาเคมี หรือ คุณสมบัติทางกายภาพ ทางทีมงานตลาดเคมีของเราจึงได้รวบรวมคำถามที่พบเจอบ่อยๆจากลุกค้ามาให้อ่านกันคะ   Q: สารเคมีทุกตัวต้องเก็บในห้องเย็นเสมอหรือไม่ (เพิ่มเติม…)

สินค้าขายดี

สินค้าขายดี