ร้านตลาดเคมี (Taladchemie.com) นำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีคุณภาพจากผู้ผลิตชั้นนำทั่วโลก เช่น The Dow Chemical Company, Akzonobel, Akzonobel Expancel, Shamrock Technologies, Evonik Industries, Creasorb, King Industries, Wooshin Pigment, Kenrich Petrochemicals, Kyeoisha, Incorez, Wayne Pigment , Nihonboshibitsu, Chartwell Internationals และอื่นๆ 

สินค้าขายดี